YouTubeBlogger

Se encuentra usted aquí

Finalitats de FAPEL

Imprimir

  • Promoure, sostenir i defensar la llibertat d'ensenyament i el dret prioritari dels pares a triar l'escola que desitgin pels seus fills.
  • Organitzar, amb la col·laboració de les AMPA federades, activitats que tinguin com a objectiu millorar la relació família-escola, mitjançant trobades, sessions de treball, visites i reunions, tant a nivell nacional com internacional.
  • Representar i dur a terme accions necessàries davant els poders públics en defensa dels drets dels pares en l'educació.
  • Mantenir una relació constant i participar en les organitzacions europees internacionals amb intercanvi d'informació i d'iniciatives en defensa dels objectius esmentats.